Круг на хуманоста 06.2016


На ден 02.06.2016год. во нашето училиште ООУ„Крсте Мисирков“ се реализира хуманитарна акција „Круг на хуманоста“.

Целта на проектот е развивање на перцепција на хуманост кај учениците, наставниците и родителите.

За таа цел во холот на училиштето се изработи круг на хуманост кој учениците од прво до деветто одделение го формираа со редење на монети.

Собраните средства се наменети за поплавените семејства.

Кај учениците се создаде правилна  перцепција за хуманост и се чувствуваа задоволни од учеството во овој проект.