ОГЛАСНА ТАБЛА

Информација за реализирање на настава во среда 29.11.2023

Оглас за ученик правобранител

Термини за родителски средби

Списоци на ученици во I одделение по паралелки

Информации за почетокот на учебната 2023/2024 година

ПОКАНА ЗА НАСТАН

ИНФОРМАЦИЈА

СООПШТЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

УПИС НА ПРВАЧИЊА

АПРИЛИЈАДА 2023

СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕДБИ

Информација за Поделба на свидетелства и почеток на новата учебна 2022/2023 година

Конкурс за избор на првенец на генерација

Потребни документи за упис

Упис на првачиња во учебната 2022/2023 година

Почеток на второто полугодие од учебната 2021/ 2022 година

Продоложување на зимскиот распуст на учениците

Зимски распуст на учениците

Слободни изборни предмети IV одделение

Информации за почетокот на новата учебна 2021/ 2022 година

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧЕБНА 2021/22Г

ПОДЕЛБА НА СВИДЕТЕЛСТВА

СООПШТЕНИЕ ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ

Почеток на второто полугодие
од учебната 2020/ 2021 година

ПОВИК
за избор на Ученик правобранител и Заменици ученици правобранители

ОГЛАС
За запишување на ученици во прво одделение во учебната
2020/2021 година

ФОРМУЛАРИ
за упис во прво одделение


 
СООПШТЕНИЕ
Почитувани родители:
Согласно  Уредбите со законска сила за примена на Законот за основното образование и Законот за средното образование за време на вонредна состојба, наставата во основните и средните училишта се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација. Од причини што има ученици со место на живеење каде нема достапен интернет и ученици од социјално ранливи категории на семејства,
СИТЕ РОДИТЕЛИ на деца кои имаат потешкотии во следењето на online наставата (немање интернет, компјутер) да дојдат во училиштето најдоцна до утре до 13:00 со следните податоци:
име, татково име, презиме, адреса, општина и дали е корисник на социјална помош неговиот родител/старател


ВАЖНО
Почитувани родители, според новите добиени напатствија потврдите ќе се издаваат по завршувањето на мерката прекин на наставата, односно по отпочнувањето со наставата

Почитувани родители и соработници,
ООУ „Крсте Мисирков“
Ве известува дека од 11.03.2020 година (среда) ќе го прекине воспитно - образовниот процес, како дел од мерките и активностите за превенција од ширењето на корона вирус.
Мерката е со траење од 14 дена, согласно со Одлуката на Владата на РСМ, а по препорака на комисијата за заразни болести.
Со почит,
ООУ „Крсте Мисирков“