Поделба на свидетелства

26.08.2021 (ЧЕТВРТОК)
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
 
Прва група од 08:00- 09:00 часот (VIII-1; VII-1; VI-1)
Втора група од 09:15- 10:15 часот (VIII-2; VII-2; VI-2)
Трета група од 10:30- 11:45 часот (VIII-3; VII-3; VI-3, VI-4;)
 
Прва група влез кај првачиња, поделба секој во своја училна
Втора група влез на среден тракт, поделба секој во своја училна
Трета група влез на долен тракт, поделба секој во своја училна
 
*Подрачно Брњарци, поделба од 09:00 часот
 
27.08.2021 (ПЕТОК)
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
 
Прва група од 08:00- 09:00 часот  (V-1, IV-3,  I-1, II-1)
Втора група од 09:15- 10:15 часот (V-2, IV-2, III-1, I-2)
Трета група од 10:30- 11:30 часот (V-3, III-2, II-3, I-3)
Четврта група од  11:45- 12:15 часот (IV-1,III-3, II-2, I-4)
 
Прва група влез кај првачиња, поделба секој во своја училна
Втора група влез на среден тракт, поделба секој во своја училна
Трета група влез на долен тракт, поделба секој во своја училна
Четврта група влез кај првачиња, поделба секој во своја училна