Зимски распуст на учениците


Почитувани ученици,

Ве известуваме дека првото полугодие завршува на 30.12.2021 година, а второто полугодие ќе започне на 20.01.2022 година.

Прва смена ќе бидат учениците од предметна настава, додека втора смена ќе бидат учениците од одделенска настава.

СРЕЌНИ НОВОГОДИШНИ И БОЖИЌНИ ПРАЗНИЦИ ВИ ПОСАКУВААТ НАСТАВНИОТ КАДАР, СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ, ДИРЕКТОРОТ И ЦЕЛИОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ НА УЧИЛИШТЕТО.