Информации од јавен карактер


Службено лице определено за посредување со информации од јавен карактер:

Јован Николовски

Контакт информации:
телефон: + 389 78 299 797