Информации од јавен карактер


Службено лице определено за посредување со информации од јавен карактер:

Јован Николовски

Контакт информации:

е-маил адреса: krstem@yahoo.com
телефон: + 389 78 299 797