Потребни документи за упис


Почитувани родители

Во прилог може да најдете дел од потребните документи за упис на ученици во прво одделение во учебната 2022/ 2023 година: