Информација

Почитувани ученици и родители

Поделбата на свидетелства ќе се изврши на 30.08.2022. 

Новата учебна 2022/2023 година започнува на 01.09.2022 година и тоа:

- Одделенска настава - прва смена

- Предметна настава - втора смена

Приемот на првачиња ќе се одвива во 10 часот.

Ви посакуваме среќен и успешен почеток на новата учебна година.