Информации за ученик правобранител


Ученикот правобранител ви е достапен секој четврток од 12:50 до 13:40 во просторијата кај дефектологот.