Соопштение 31.05.2023

На ден 06.06.2023 во 17:00 часот во просториите на училиштето ќе се одржи предавање на тема: "Комуникација: родители - тинејџери

Личниот развој на родителите, услов и начин за подобрување на комуникацијата со тинејџерите". Предавач: проф. Александра Жежова од Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип. Ги покануваме родителите да присуствуваат на предавањето.