Информација 25.08.2023

Почитувани родители,
За времето (часот) на приемот на првачињата на 01.09.2023, ќе бидете
информирани во четврток на 31.08.2023, на нашата facebook и web страна