Термини за родителски средби

Среќен почеток на новата учебна година.
Информација за родителски средби;
# I-V одделение на 04.09.2023 (понеделник) во 17:30
# VI - IX одделение на 05.09.2023 (вторник) во 17: 40 и 18:20
(одделенскиот раководител ќе проследи информација за своето
одделение).