Информација за реализирање на настава во среда 29.11.2023


РАСПОРЕД ЗА СРЕДА
29. 11. 2023
 
*Одделенска настава:
од 07:30 до 09:30 (голем одмор 08:20-08:35)

*Предметна настава:

  1. 09:45-10:05
  2. 10:05-10:25 (голем одмор)
  3. 10:40-11:00
  4. 11:00-11:20
  5. 11:20-11:40
  6. 11:40-12:00
- Од 09:30 до 12:00 ќе биде организиран дневен престој
- Исто така ќе има ужинка и топол оброк
 
30.11.2023 (ЧЕТВРТОК)
Е НЕРАБОТЕН ДЕН
ЗА СИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ