Ученичка Заедница


ЧЛЕНОВИ НА УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА

  • Рената Стаменковска (педагог),
  • Маја Виденовиќ,
  • Анита Ангеловска,
  • Мирјана Малјановска (наставници),
  • Ученици од V до IX-18.