Лична карта


Општи податоци за училиштето
Име на училиштетоООУ Крсте Мисирков
Адреса, општина, местоУл. Среќко Пужалка бр. 65а, Маџари 2, Скопје – Гази Баба
Телефон02/ 2522 398
Факс02/ 2527 220
Веб-странаwww.km.edu.mk
Основано одРешение на Собранието на општина Саат кула - Скопје од 01.09.1964 година
Верификација - број на актот1206/1
Година на верификација26.02.1986
Јазик на кој се изведува наставатаМакедонски
Година на изградба1963 / 1964
Тип на градбаМонтажно
Површина на објектот3.271 м2
Површина на училишниот двор14.403 м2
Површина на спортски терен и игралишта1.003 м2
Училиштето работи во смениДа
Начин на загревање на училиштетоПарно греење на нафта
Број на одделенија31 централно, 2 подрачно, 2 дневен престој
Број на паралелки29
Број на комбинирани паралелки2
Број на смениДве смени
Статус на еко - училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво)Зелено знаме
Датум на добиен статус07.12.2015
Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни згради1
Број на подрачни училишта1
Бруто површина
17.674 м(централно училиште)
2.355 м(подрачно училиште)
Нето површина
3.271 м(централно училиште)
96 м(подрачно училиште)
Број на спортски терени3
Број на катови1
Број на училници24
Број на помошни простории6
Училишна библиотека1
Начин на загревање на училиштето
Парно греење на нафта (централно училиште)
Дрва (подрачно училиште)