Структура


Структура на училиштето
Членови на Училишен Одбор7
Членови на Совет на родители30
Стручни активи3
Одделенски совети2
Членови на Ученичка заедница35
Членови на Еко - одбор40
Степен на образование на вработени
ОбразованиеБрој на вработени
Последипломски студии - втор циклус7
Високо образование43
Виша стручна спрема4
Средно образование2
Основно образование6
Години
20 - 301
31 - 4018
41 - 5026
51 - 6015
61 - пензија2
Наставен кадар
  Етничка и полова структура на учениците
МакедонциАлбанциТурциРомидруги
мжмжмжмжмж
Број на вработени621052////////
Број на наставен кадар48642////////
Број на стручни соработници4/4////////
Административни работници11/////////
Помошно-технички кадар835////////
Директор1/1////////
Наставен јазик
 македонски
Број на паралелки31
Број на ученици556
Број на наставници48
Ученици
Одд.Број на паралелкиБрој на ученициЕтничка и родова структура на учениците
МакедонциАлбанциТурциСрбиБошњациРомидруги
мжмжмжмжмжмжмж
I3+155202812 1  21    
II3+1603023 2    14    
III4713330  2   4 11  
I - III10+218683811421  7511  
IV3602824    21122   
V3602427 1  1 412   
VI3582231    31 1    
IV - VI91787482 1  62544   
VII3673229 1  1 11 1 1
VIII4683425   1  14 21 
IX35728221     42    
VI - IX10192947611 11 67 311
I - IX29+255623023927227218165411