Годишна програма


ГОДИШНА ПРОГРАМА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2023 - 2024 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2020 - 2021 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2019 - 2020 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2018 - 2019 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2017 - 2018 ГОДИНА